Romerbrevet 8:10-11 Levendegjort

Ånden levendegjør

Play
Posted in Uncategorized

Romerbrevet 8:8-9 I Ånden

Om å være i Ånden

Play
Posted in Uncategorized

Romerbrevet 8:5-7 – Sinnelaget

Vi blir som vi tenker.

Play
Posted in Uncategorized

Romerbrevet 8:2-4 – Lov mot lov

Livets Ånds lov

Play
Posted in Uncategorized

Rpmerbrevet 8:1 Ingen fordømmelse

Ingen fordømmelse

Play
Posted in Uncategorized

Romerbrevet 7:9 – Under loven

Ikke leve under loven

Play
Posted in Uncategorized

Romerbrevet 7:3-4 To eller én natur

Leve med to eller én natur

Play
Posted in Uncategorized

Romerbrevet 7:1-2 – Hustruens valg

Velge rette ektemann

Play
Posted in Uncategorized

Romerbrevet 6:20-22 – Guds barn

Vi faller ikke ut og inn av Guds familie

Play
Posted in Uncategorized

Romerbrevet 6:18 – Tjene

Vi tjener den vi lyder

Play
Posted in Uncategorized