Romerbrevetr 8:32 – Allet ting

Fått alle ting med Jesus

Play
Posted in Uncategorized