Romerbrevet 5:1 – Fred

Grunnlaget for fred

Play
Posted in Uncategorized